Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XIX/126/2008

Uchwała Nr XIX/126/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października 2008 r. w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2009 rok.

Uchwała Nr XIX/127/2008

Uchwała Nr XIX/127/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października 2008 r. w sprawie opinii o przyjęciu do planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2009 budowy drogi ulicy Stolarskiej w Borzykowie Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi...

Uchwała Nr XVIII/114/2008

Uchwała Nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/115/2008

UCHWAŁA NR XVIII/115/2008 RADY GMINY KOŁACZKOWO Z DNIA 10.09.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo - obręby Krzywa Góra, Kołaczkowo, Łagiewki, Budziłowo, Wszembórz, Cieśle Wielkie, Cieśle Małe. Na podstawie art 18 ust. 2...

UCHWAŁA NR XVII/105/2008

UCHWAŁA NR XVII/105/2008 RADY GMINY KOŁACZKOWO Z DNIA 11.07.2008 w sprawie: nadania nazw ulic położonych w miejscowości Borzykowo

UCHWAŁA NR XVII/106/2008

UCHWAŁA NR XVII/106/2008 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzykowo Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005...

UCHWAŁA NR XVII/107/2008

UCHWAŁA NR XVII/107/2008 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieliniec Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005...

Uchwała Nr XVII/108/2008

Uchwała Nr XVII/108/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz mienia gminnego. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ D. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

UCHWAŁA NR XVII/109/2008

UCHWAŁA NR XVII/109/2008 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie opłat za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, zmiany z 1997r. Dz. U. Nr 106, poz. 679, Dz. U. Nr 121, poz. 770;...

Uchwala Nr XVII/110/2008

Uchwala Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie : uchylenia uchwały Nr XVI/95/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie pn:" Adaptacja budynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę wiejską". Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c...