Prawo miejscowe

XXIX Sesja - 26.07.2017 r.

XXIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 26.07.2017r. o godz. 14.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków na terenie Gminy Kołaczkowo.
11.Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
12.Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Krzywa Góra.
13.Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bieganowo.
14.Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Budziłowo.
15.Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Zieliniec.
16.Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
17.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017r.
18.Wolne głosy i wnioski.
19.Odpowiedzi na zapytania.
20.Zamknięcie sesji.


                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                               /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 209
23 maja 2018 10:31 Robert Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)