Prawo miejscowe

VI Sesja - 15.04.2019

Zapraszam na VI Sesję Rady Gminy Kołaczkowo, która odbędzie się w dniu  15.04.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Zmiana Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
10.Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
11.Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o oznaczeniach geodezyjnych część działki nr 99 obręb Sokolniki, o powierzchni 0,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 28137 na okres 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy.
12.Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o oznaczeniach geodezyjnych część działki nr 425 obręb Sokolniki, o powierzchni 0,0930 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00015319/1 na okres 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy.
13.Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości o oznaczeniach geodezyjnych dz. nr  49/8, 49/9 obręb Borzykowo, zapisanej w księdze wieczystej nr po1f/00021943/9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
14.Wyłonienie laureata nagrody im. Wł. St. Reymonta.
15.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Odpowiedzi na zapytania.
18.Zamknięcie sesji.             
                                                Przewodniczący Rady
                                              /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2019 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 609
10 kwietnia 2019 09:01 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany