Prawo miejscowe

X Sesja - 02.09.2019 r.

X Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zmiana uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołaczkowo.
 10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024.
 11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
 12. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2019 rok.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Odpowiedzi na zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/ Danuta Grabowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2019 07:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 426
29 sierpnia 2019 07:45 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2019 07:43 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany