Prawo miejscowe

XIII Sesja - 23.12.2019 r.

XIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.12.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Kołaczkowo.
 10. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kołaczkowo.
 11. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 12. Uzupełnienie składu komisji Rady Gminy Kołaczkowo.
 13. Ustalenie stawki za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
 14. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołaczkowo na rok szkolny 2019/2020.
 15. Przedstawienie opinii RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2025.
 16. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2025.
 17. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 18. Przedstawienie opinii komisji Rady Gminy Kołaczkowo.
 19. Dyskusja.
 20. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 21. Przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 22. Głosowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 23. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r. wraz z przyjętymi autopoprawkami.
 24. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 rok.
 25. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Odpowiedzi na zapytania.                                                    
 28. Zamknięcie sesji.

 

                                   Przewodnicząca Rady

                                   /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2019 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 400
13 grudnia 2019 08:17 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2019 08:16 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany