Rejestr zmian

21 lutego 2020 10:09 5 dni temu

Osoby: Magdalena Cieślak

Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majatkowe za 2019 rok.

Autor: Robert Nowak

20 lutego 2020 10:17 6 dni temu

20 lutego 2020 10:17 6 dni temu

20 lutego 2020 10:16 6 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__minimalna_ilosc_pojemnikow_na_odpady_zmieszan e_oraz_bioodpady.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

20 lutego 2020 10:16 6 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__maksymalna_ilosc_workow_oraz_minimalna_ilosc_ gniazd_dot_nieruchomosci_zamieszkalych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

20 lutego 2020 10:16 6 dni temu

20 lutego 2020 10:16 6 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_przynaleznosci_do_grupy_k apitalowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

20 lutego 2020 10:15 6 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_przynaleznosci_do_grupy_k apitalowej.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

20 lutego 2020 10:15 6 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_przynaleznosci_do_grupy_k apitalowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

20 lutego 2020 10:15 6 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_przynaleznosci_do_grupy_k apitalowej_wersja_edytowalna.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 284356
Zatrzymaj banner przewijany