Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
336/2020 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Eksploatacja odkrywkowa złoża kopaliny SOKOLNIKI, położona w granicach działki o numerze ewidencyjnym 82 w miejscowości Sokolniki, w gminie Kołaczkowo, powiece wrzesińskim, województwie wielkopolskim.
OŚ.6220.2.2020
335/2020 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
oś.6220.5.2019
334/2020 Innne wnioski Wniosek o umorzenie postępowania
Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
oś.6220.5.2019
333/2020 Inne dokumenty Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
Eksploatacja odkrywkowa złoża kopaliny SOKOLNIKI, położona w granicach działki o numerze ewidencyjnym 82 w miejscowości Sokolniki, w gminie Kołaczkowo, powiece wrzesińskim, województwie wielkopolskim.
OŚ.6220.2.2020
332/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Eksploatacja odkrywkowa złoża kopaliny SOKOLNIKI, położona w granicach działki o numerze ewidencyjnym 82 w miejscowości Sokolniki, w gminie Kołaczkowo, powiece wrzesińskim, województwie wielkopolskim.
OŚ.6220.2.2020
331/2020 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Powierzchniowa (odkrywkowa), dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-IV na działce ewidencyjnej nr 20/2, 20/3, 20/4, 23/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/3, 31/4, 32 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie”.
OŚ.6220.7.2019
330/2019 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Powierzchniowa (odkrywkowa), dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-IV na działce ewidencyjnej nr 20/2, 20/3, 20/4, 23/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/3, 31/4, 32 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.7.2019
329/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Powierzchniowa (odkrywkowa), dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-IV na działce ewidencyjnej nr 20/2, 20/3, 20/4, 23/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/3, 31/4, 32 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.7.2019
328/2019 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Rozbudowa istniejącej galwanizerni na działce ewidencyjnej nr 283, obręb Zieliniec, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.6.2019
327/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa istniejącej galwanizerni na działce ewidencyjnej nr 283, obręb Zieliniec, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.6.2019
Zatrzymaj banner przewijany