Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
331/2020 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Powierzchniowa (odkrywkowa), dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-IV na działce ewidencyjnej nr 20/2, 20/3, 20/4, 23/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/3, 31/4, 32 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie”.
OŚ.6220.7.2019
330/2019 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Powierzchniowa (odkrywkowa), dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-IV na działce ewidencyjnej nr 20/2, 20/3, 20/4, 23/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/3, 31/4, 32 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.7.2019
329/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Powierzchniowa (odkrywkowa), dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-IV na działce ewidencyjnej nr 20/2, 20/3, 20/4, 23/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/3, 31/4, 32 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.7.2019
328/2019 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Rozbudowa istniejącej galwanizerni na działce ewidencyjnej nr 283, obręb Zieliniec, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.6.2019
327/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa istniejącej galwanizerni na działce ewidencyjnej nr 283, obręb Zieliniec, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.6.2019
326/2019 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
oś.6220.5.2019
325/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
oś.6220.5.2019
324/2019 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE-III na działce ewidencyjnej nr 19/3, 19/8 i 21/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.2.2019
323/2019 Decyzje Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nw. przedsięwzięcia.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
322/2019 Innne wnioski Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
Zatrzymaj banner przewijany