Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
343/2020 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa drogi gminnej na dz. 157 obręb Szamarzewo wraz z budową odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 142 obręb Szamarzewo o łącznej długości ok. 1,8 km (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie).”
OŚ.6220.5.2020
342/2020 Inne dokumenty Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
„Wykonanie wiercenia o głębokości 100 m, wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 25 m3/h oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie (dz.nr ewid. 26, obręb Bieganowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie)”
OŚ.6220.6.2020
341/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Wykonanie wiercenia o głębokości 100 m, wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 25 m3/h oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie (dz.nr ewid. 26, obręb Bieganowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie)”
OŚ.6220.6.2020
340/2020 Inne dokumenty Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
„Budowa drogi gminnej na dz. 157 obręb Szamarzewo wraz z budową odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 142 obręb Szamarzewo o łącznej długości ok. 1,8 km (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie).”
OŚ.6220.5.2020
339/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Budowa drogi gminnej na dz. 157 obręb Szamarzewo wraz z budową odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 142 obręb Szamarzewo o łącznej długości ok. 1,8 km (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie).”
OŚ.6220.5.2020
338/2020 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
„Zwiększenie zakresu przetwarzania odpadów bez zmiany sposobu przetwarzania w firmie PHU POL Sebastian Pol, na działce o nr geod. 213 w miejscowości Sokolniki (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie).”
OŚ.6220.4.2020
337/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Zwiększenie zakresu przetwarzania odpadów bez zmiany sposobu przetwarzania w firmie PHU POL Sebastian Pol, na działce o nr geod. 213 w miejscowości Sokolniki (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie).”
OŚ.6220.4.2020
336/2020 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Eksploatacja odkrywkowa złoża kopaliny SOKOLNIKI, położona w granicach działki o numerze ewidencyjnym 82 w miejscowości Sokolniki, w gminie Kołaczkowo, powiece wrzesińskim, województwie wielkopolskim.
OŚ.6220.2.2020
335/2020 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
oś.6220.5.2019
334/2020 Innne wnioski Wniosek o umorzenie postępowania
Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
oś.6220.5.2019
Zatrzymaj banner przewijany