Rejestr informacji o środowisku - 292/2018

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko

Temat dokumentu:

inne

Nazwa dokumentu:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zakres podmiotowy dokumentu:

Budowa obory dla bydła mięsnego o obsadzie 264,5 DJP na działce o nr geod. 32 w Szamarzewie, gmina Kołaczkowo

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

wielkopolskie

Powiat:

wrzesiński

Gmina:

Kołaczkowo

Sprawa

Znak sprawy:

OŚ.6220.1.2018

Data wpływu dokumentu:

2018-01-08

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

291/2018

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Urząd Gminy w Kołaczkowie

Siedziba:

Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

E-mail:

ug@kolaczkowo.pl

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2018 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Pietrzykowska
Ilość wyświetleń: 202
31 stycznia 2018 14:32 Olga Pietrzykowska - Dodanie nowej karty.