Rejestr informacji o środowisku - 330/2019

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Inne dokumenty

Temat dokumentu:

inne

Nazwa dokumentu:

KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Zakres podmiotowy dokumentu:

Powierzchniowa (odkrywkowa), dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-IV na działce ewidencyjnej nr 20/2, 20/3, 20/4, 23/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/3, 31/4, 32 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

wielkopolskie

Powiat:

wrzesiński

Gmina:

Kołaczkowo

Sprawa

Znak sprawy:

OŚ.6220.7.2019

Dokument wytworzył:

Inwestor

Data wpływu dokumentu:

2019-11-21

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

329/2019

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Urząd Gminy w Kołaczkowie

Siedziba:

Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

E-mail:

ug@kolaczkowo.pl

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2019 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Pietrzykowska
Ilość wyświetleń: 71
26 listopada 2019 11:25 (Olga Pietrzykowska) - Dodanie nowej karty.
Zatrzymaj banner przewijany