Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
312/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
311/2018 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
310/2018 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 w miejscowości Gałęzewice, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.14.2017
309/2018 Innne wnioski Wniosek o umorzenie postępowania
Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 w miejscowości Gałęzewice, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.14.2017
308/2018 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
307/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
306/2018 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Budowa linii do recyklingu tworzyw sztucznych – odpadów foliowych, projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 48/9 w miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2018
305/2018 Innne wnioski Wniosek o umorzenie postępowania
Budowa linii do recyklingu tworzyw sztucznych – odpadów foliowych, projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 48/9 w miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2018
304/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa obory dla bydła mięsnego o obsadzie 264,5 DJP na działce o nr geod. 32 w Szamarzewie, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.1.2018
303/2018 Postanowienia Postanowienie-sprostowanie omyłki
Budowa chlewni o obsadzie 147 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.12.2017