Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
302/2018 Innne wnioski sprostowanie omyłki
Budowa chlewni o obsadzie 147 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.12.2017
301/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej do 165,4 DJP na działce o nr geod. 251 w Sokolnikach (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo).
OŚ.6220.3.2018
300/2018 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Rozbudowa gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej do 165,4 DJP na działce o nr geod. 251 w Sokolnikach (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo).
OŚ.6220.3.2018
299/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa chlewni o obsadzie 147 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.12.2017
298/2018 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa linii do recyklingu tworzyw sztucznych – odpadów foliowych, projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 48/9 w miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2018
297/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa linii do recyklingu tworzyw sztucznych – odpadów foliowych, projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 48/9 w miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2018
296/2018 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Rozbudowa gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej do 165,4 DJP na działce o nr geod. 251 w Sokolnikach (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo).
OŚ.6220.3.2018
295/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej do 165,4 DJP na działce o nr geod. 251 w Sokolnikach (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo).
OŚ.6220.3.2018
294/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego, w systemie utrzymania na płytkiej ściółce o łącznej obsadzie 148 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 210, 209/1 i 209/4 w Sokolnikach”.
OŚ.6220.13.2017
293/2018 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego, w systemie utrzymania na płytkiej ściółce, o łącznej obsadzie 148 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 210, 209/1 i 209/4 w Sokolnikach
OŚ.6220.13.2017