Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
325/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewidencyjnej nr 191/1 obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
oś.6220.5.2019
324/2019 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE-III na działce ewidencyjnej nr 19/3, 19/8 i 21/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.2.2019
323/2019 Decyzje Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nw. przedsięwzięcia.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
322/2019 Innne wnioski Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
321/2019 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-III na działce ewidencyjnej nr 19/3, 19/8 i 21/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.2.2019
320/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wnioski o wydanie decyzji
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-III na działce ewidencyjnej nr 19/3, 19/8 i 21/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.2.2019
319/2019 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa i eksploatacja urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania roślin w sezonie wegetacyjnym zlokalizowanego w miejscowości Gorazdowo na działce o numerze ewidencyjnym 35/6, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OS.6220.1.2019
318/2019 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa i eksploatacja urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania roślin w sezonie wegetacyjnym zlokalizowanego w miejscowości Gorazdowo na działce o numerze ewidencyjnym 35/6, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.1.2019
317/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa i eksploatacja urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania roślin w sezonie wegetacyjnym zlokalizowanego w miejscowości Gorazdowo na działce o numerze ewidencyjnym 35/6, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.1.2019
316/2019 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-VI na działce ewidencyjnej nr 19/9 i 21/4 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie”.
OŚ.6220.6.2018
Zatrzymaj banner przewijany