Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
315/2019 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-VI na działce ewidencyjnej nr 19/9 i 21/4 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie”.
OŚ.6220.6.2018
314/2018 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-VI na działce ewidencyjnej nr 19/9 i 21/4 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.6.2018
313/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-VI na działce ewidencyjnej nr 19/9 i 21/4 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.6.2018
312/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
311/2018 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
310/2018 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 w miejscowości Gałęzewice, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.14.2017
309/2018 Innne wnioski Wniosek o umorzenie postępowania
Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 w miejscowości Gałęzewice, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.14.2017
308/2018 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
307/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 16/5 obręb Łagiewki, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2018
306/2018 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Budowa linii do recyklingu tworzyw sztucznych – odpadów foliowych, projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 48/9 w miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2018
Zatrzymaj banner przewijany