Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
305/2018 Innne wnioski Wniosek o umorzenie postępowania
Budowa linii do recyklingu tworzyw sztucznych – odpadów foliowych, projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 48/9 w miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2018
304/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa obory dla bydła mięsnego o obsadzie 264,5 DJP na działce o nr geod. 32 w Szamarzewie, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.1.2018
303/2018 Postanowienia Postanowienie-sprostowanie omyłki
Budowa chlewni o obsadzie 147 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.12.2017
302/2018 Innne wnioski sprostowanie omyłki
Budowa chlewni o obsadzie 147 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.12.2017
301/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej do 165,4 DJP na działce o nr geod. 251 w Sokolnikach (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo).
OŚ.6220.3.2018
300/2018 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Rozbudowa gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej do 165,4 DJP na działce o nr geod. 251 w Sokolnikach (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo).
OŚ.6220.3.2018
299/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa chlewni o obsadzie 147 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.12.2017
298/2018 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa linii do recyklingu tworzyw sztucznych – odpadów foliowych, projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 48/9 w miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2018
297/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa linii do recyklingu tworzyw sztucznych – odpadów foliowych, projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 48/9 w miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2018
296/2018 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Rozbudowa gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej do 165,4 DJP na działce o nr geod. 251 w Sokolnikach (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo).
OŚ.6220.3.2018
Zatrzymaj banner przewijany