Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
272/2017 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Powierzchniowa (odkrywkowa) dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE JR na działce ewidencyjnej nr 63/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.8.2017
271/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa fermy brojlerów polegająca na budowie 6 kurników o łącznej obsadzie 360 000 szt. brojlera kurzego (1440 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzykowo przy ulicy Granicznej na działce o nr ewid. 111/1 w gminie Kołaczkowo.
OŚ.6220.10.2016
270/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Powierzchniowa (odkrywkowa) dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE JR na działce ewidencyjnej nr 63/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.8.2017
269/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Powierzchniowa (odkrywkowa) dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE JR na działce ewidencyjnej nr 63/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.8.2017
268/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-V na działce ewidencyjnej nr 21/4 i 29/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
OŚ.6220.5.2017
267/2017 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-V na działce ewidencyjnej nr 21/4 i 29/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
OŚ.6220.5.2017
266/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo
OŚ.6220.7.2017
265/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo
OŚ.6220.7.2017
264/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa istniejącej rozlewni gazu płynnego: posadowienie dodatkowych zbiorników podziemnych gazu o pojemności łącznej do 280 m3, nadbudowa istniejącego budynku obsługowo – socjalnego (dobudowa piętra) oraz niezbędne instalacje gazu płynnego i elektryczne na działce ewidencyjnej nr 49/6 – obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.6.2017
263/2017 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Rozbudowa istniejącej rozlewni gazu płynnego: posadowienie dodatkowych zbiorników podziemnych gazu o pojemności łącznej do 280 m3, nadbudowa istniejącego budynku obsługowo – socjalnego (dobudowa piętra) oraz niezbędne instalacje gazu płynnego i elektryczne na działce ewidencyjnej nr 49/6 – obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.6.2017