Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
295/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej do 165,4 DJP na działce o nr geod. 251 w Sokolnikach (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo).
OŚ.6220.3.2018
294/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego, w systemie utrzymania na płytkiej ściółce o łącznej obsadzie 148 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 210, 209/1 i 209/4 w Sokolnikach”.
OŚ.6220.13.2017
293/2018 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego, w systemie utrzymania na płytkiej ściółce, o łącznej obsadzie 148 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 210, 209/1 i 209/4 w Sokolnikach
OŚ.6220.13.2017
292/2018 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa obory dla bydła mięsnego o obsadzie 264,5 DJP na działce o nr geod. 32 w Szamarzewie, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.1.2018
291/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa obory dla bydła mięsnego o obsadzie 264,5 DJP na działce o nr geod. 32 w Szamarzewie, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.1.2018
290/2017 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 w miejscowości Gałęzewice, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.14.2017
289/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 w miejscowości Gałęzewice, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.14.2017
288/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego, w systemie utrzymania na płytkiej ściółce, o łącznej obsadzie 148 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 210, 209/1 i 209/4 w Sokolnikach
OŚ.6220.13.2017
287/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego, w systemie utrzymania na płytkiej ściółce, o łącznej obsadzie 148 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 210, 209/1 i 209/4 w Sokolnikach
OŚ.6220.13.2017
286/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr geod. 87/10, obręb Grabowo Królewskie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.10.2017
Zatrzymaj banner przewijany