Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
285/2017 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa chlewni o obsadzie 147 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.12.2017
284/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa chlewni o obsadzie 147 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.12.2017
283/2017 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Budowa chlewni o obsadzie 101,5 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.11.2017
282/2017 Innne wnioski Wniosek o umorzenie postępowania
Budowa chlewni o obsadzie 101,5 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.11.2017
281/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 485/1 w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.9.2016
280/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa chlewni o obsadzie 101,5 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.11.2017
279/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa chlewni o obsadzie 101,5 DJP na działce o nr geod. 134 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.11.2017
278/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo
OŚ.6220.7.2017
277/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr geod. 87/10, obręb Grabowo Królewskie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.10.2017
276/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr geod. 87/10, obręb Grabowo Królewskie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.10.2017
Zatrzymaj banner przewijany