Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
252/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa obory o obsadzie do 70 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie do 95 DJP na działce o nr ewidencyjnym 120/2 w miejscowości Zieliniec, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.11.2016
251/2017 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa obory o obsadzie do 70 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie do 95 DJP na działce o nr ewidencyjnym 120/2 w miejscowości Zieliniec, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.11.2016
250/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 44/1 w miejscowości Wszembórz, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.13.2016
249/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 44/1 w miejscowości Wszembórz, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.13.2016
248/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa obory o obsadzie do 70 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie do 95 DJP na działce o nr ewidencyjnym 120/2 w miejscowości Zieliniec, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.11.2016
247/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa obory o obsadzie do 70 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie do 95 DJP na działce o nr ewidencyjnym 120/2 w miejscowości Zieliniec, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.11.2016
246/2016 Polityki, strategie, plany lub programy Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Kołaczkowo.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Kołaczkowo.
OŚ.032.1.2016
245/2016 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Kołaczkowo.
Odstąpienie od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w programu.
OŚ.032.1.2016
244/2016 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Kołaczkowo.
Projekt pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Kołaczkowo”.
OŚ.032.1.2016
243/2016 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Rozbudowa fermy bojlerów polegająca na budowie 6 kurników o łącznej obsadzie 360 000 szt. bojlera kurzego (1440 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzykowo przy ulicy Granicznej na działce o nr ewid. 111/1 w gminie Kołaczkowo.
OŚ.6220.10.2016