Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
242/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa fermy bojlerów polegająca na budowie 6 kurników o łącznej obsadzie 360 000 szt. bojlera kurzego (1440 DJP)wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzykowo przy ulicy Granicznej na działce o nr ewid. 111/1 w gminie Kołaczkowo.
OŚ.6220.10.2016
241/2016 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 485/1 w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.9.2016
240/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 485/1 w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.9.2016
239/2016 Polityki, strategie, plany lub programy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwała Rady Gminy Kołaczkowo Nr X/80/2015 z dnia 04.11.2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedleńczego wsi Borzykowo w rejonie ul. Wrzesińskiej i Polnej
DGP.6722.1.2015
238/2016 Prognozy oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo w rejonie ulicy Wrzesińskiej i Polnej
DGP.6722.1.2015
237/2016 Polityki, strategie, plany lub programy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwała Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/244/2014 z dnia 22.09.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedleńczego wsi Borzykowo
DGP.6722.2.2012
236/2016 Prognozy oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo.
DGP.6722.2.2012
235/2016 Polityki, strategie, plany lub programy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwała Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXV/181/2013 z dnia 26.06.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo
DGP.6722.1.2012
234/2016 Prognozy oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo.
DGP.6722.1.2012
233/2016 Polityki, strategie, plany lub programy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwała Rady Gminy Kołaczkowo Nr XVI/94/2012 z dnia 19.06.2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Kołaczkowo
DGP.6722.1.2011