Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
255/2017 Polityki, strategie, plany lub programy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIX/117/2008 z dnia 24.10.2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w Gminie Kołaczkowo
7332/17/2008
254/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 44/1 w miejscowości Wszembórz, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.13.2016
253/2017 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 44/1 w miejscowości Wszembórz, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.13.2016
252/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa obory o obsadzie do 70 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie do 95 DJP na działce o nr ewidencyjnym 120/2 w miejscowości Zieliniec, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.11.2016
251/2017 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa obory o obsadzie do 70 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie do 95 DJP na działce o nr ewidencyjnym 120/2 w miejscowości Zieliniec, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.11.2016
250/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 44/1 w miejscowości Wszembórz, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.13.2016
249/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 44/1 w miejscowości Wszembórz, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.13.2016
248/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa obory o obsadzie do 70 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie do 95 DJP na działce o nr ewidencyjnym 120/2 w miejscowości Zieliniec, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.11.2016
247/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa obory o obsadzie do 70 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie do 95 DJP na działce o nr ewidencyjnym 120/2 w miejscowości Zieliniec, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.11.2016
246/2016 Polityki, strategie, plany lub programy Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Kołaczkowo.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Kołaczkowo.
OŚ.032.1.2016
Zatrzymaj banner przewijany