Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
232/2016 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farmy Wiatrowej Kołaczkowo
DGP.6722.1.2011
231/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Budowa drogi gminnej w Szamarzewie dz. ew. nr 157, 142, 138, 120, 151/7, 151/3, 151/4, 151/5, 152, 154/3, 154/2, 169, 168, 164, 163, 177, 178, 162, 180, 161, 160/2, 160/1, 156, 155/3, 159/2, 155/1, 155/2, 159/1, 158/3, 158/4, obręb 303001_2.0114 Szamarzewo, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie”.
OŚ.6220.8.2016
230/2016 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa drogi gminnej w Szamarzewie dz. ew. nr 157, 142, 138, 120, 151/7, 151/3, 151/4, 151/5, 152, 154/3, 154/2, 169, 168, 164, 163, 177, 178, 162, 180, 161, 160/2, 160/1, 156, 155/3, 159/2, 155/1, 155/2, 159/1, 158/3, 158/4, obręb 303001_2.0114 Szamarzewo, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.8.2016
229/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa istniejącej wytwórni betonu na działce nr 191/1, w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.7.2016
228/2016 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Rozbudowa istniejącej wytwórni betonu na działce nr 191/1, w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.7.2016
227/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 110/1 w miejscowości Kołaczkowo, dz. nr geod. 1 w miejscowości Wszembórz, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2016
226/2016 Postanowienia Postanowienie zawieszające postępowanie
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1/2 (obręb 102) w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.3.2016
225/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie na działce nr ewid. 131 obręb Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2016
224/2016 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 110/1 w miejscowości Kołaczkowo, dz. nr geod. 1 w miejscowości Wszembórz, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2016
223/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa drogi gminnej w Szamarzewie dz. ew. nr 157, 142, 138, 120,0 151/7, 151/3, 151/4, 151/5, 152, 154/3, 154/2, 169, 168, 164, 163, 177, 178, 162, 180, 161, 160/2, 160/1, 156, 155/3, 159/2, 155/1, 155/2, 159/1, 158/3, 158/4, obręb 303001_2.0114 Szamarzewo, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.8.2016