Wybory samorządowe 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE z dnia 16 lutego 2015 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych

WYBORY WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO PONOWNE GŁOSOWANIE

Wybory Wójta Gminy Kołaczkowo PONOWNE GŁOSOWANIE Protokół WYNIKÓW głosowania i wynikÓW wyborów Wójta Gminy Kołaczkowo &n

UCHWAŁA nr 9/2014

UCHWAŁA nr 9/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Kołaczkowie z dnia 24 listpoada 2014 r.

WYBORY DO RADY GMINY KOŁACZKOWO

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Kołaczkowo sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Kołaczkowie I. Dla wyboru Rady Gminy Kołaczkowoutworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybiera

WYBORY WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO Sporządzony dnia 2014-11-18 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Kołaczkowie I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowani

Uchwała Nr 8/2014

Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wybo

OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 5/2014

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie z dnia 21.10.2014 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie z dnia 21.10.2014 W sprawie przyznania numerów listom kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie

Ogłoszenie Gminna Komisja Wyborcza w Kołaczkowie informuje, że losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych oraz losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

Zatrzymaj banner przewijany