Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Dnia 14.11.2011r. do siedziby zamawiającego wpłyneły dwa zapytania do SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo. Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołaczkowo w sezonie 2011/2012”

Ogłoszenie o przetargu-zima

PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOŁACZKOWO W SEZONIE 2011/2012

Ogłoszenie przetargu

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMIONO

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Dnia 10.08.2011 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie przetargu nieograniczonego dotyczącego przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z nawierzchni gruntowej do nawierzchni bitumicznej w miejscowości Borzykowo następującej treści: 1. „Dotyczy § 1 pkt 2 projektu umowy oraz Części III pkt...

Ogłoszenie o przetargu -plac

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie.

Zatrzymaj banner przewijany