Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kołaczkowo, 20.12.2012r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2013”

Przetarg na dostawę oleju do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2013

Kołaczkowo: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2013. Numer ogłoszenia: 259919 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kołaczkowo, 26.11.2012r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo w roku 2013” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie. Zamówienie obejmuje dostawę około 100.000 l oleju opałowego lekkiego.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kolaczkowo.pl/ Kołaczkowo: Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kołaczkowo, 31.10.2012r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pierwsze kroki w przyszłość”

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo Numer ogłoszenia: 354638 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaczkowo , pl. Reymonta 3, 62-306...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa placu zabaw - Kołaczkowo

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w Kołaczkowie

Kołaczkowo: Budowa placu zabaw w Kołaczkowie Numer ogłoszenia: 161628 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaczkowo , pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,...

Przetarg nieograniczony na dokończenie budowy drogi gminnej w Sokolnikach -ul. Rolna

Kołaczkowo: Dokończenie budowy drogi gminnej w Sokolnikach -ul. Rolna Numer ogłoszenia: 131540 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaczkowo , pl....