Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo na rok 2014

Kołaczkowo, 10.12.2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo w roku 2014” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art....

Przetarg "zakup i dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo na rok 2014

Kołaczkowo: Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie. Zamówienie obejmuje dostawę około 100.000 l oleju opałowego lekkiego. Numer...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2014

Kołaczkowo, 21.11.2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2014” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy...

Przetarg na dostawę oleju do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: kolaczkowo.pl Kołaczkowo: dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2014 Numer ogłoszenia: 451910 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nowego ciągnika i wozu asenizacyjnego

Kołaczkowo 04.11.2013r. ZGK-331-2/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 Ustawy Pzp Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 39 ustawy Pzp „Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego i wozu...

Przetarg na zakup i dostawę nowego ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl Kołaczkowo: Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego Numer ogłoszenia: 424472 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "przebudowe dróg gminnych w miejscowościach Gorazdowo Spławie"

Kołaczkowo 30.09.2013r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ustawy Pzp. Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 39 ustawy Pzp „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gorazdowo, Spławie” do realizacji zadania cz. I –Przebudowa...

Pretarg na dostawę enegii elektrycznej

Kołaczkowo: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo Numer ogłoszenia: 361066 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaczkowo , pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,...