Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo w roku 2015"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo w roku 2015"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

Przetarg nieograniczony odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO Numer ogłoszenia: 385234 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie

Kołaczkowo: Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie. Zamówienie obejmuje dostawę około 100.000 l oleju opałowego lekkiego ...

Przetarg na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

Kołaczkowo: dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015 Numer ogłoszenia: 239553 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I AD

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzb. Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ubezpieczeniowe

Kołaczkowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. Numer ogłoszenia: 343528 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania w przetargu na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kołaczkowo w ramach projektu - Przedszkole w szkole.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania w przetargu na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kołaczkowo w ramach projektu - Przedszkole w szkole.

Zatrzymaj banner przewijany