Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo Numer ogłoszenia: 354638 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaczkowo , pl. Reymonta 3, 62-306...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa placu zabaw - Kołaczkowo

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w Kołaczkowie

Kołaczkowo: Budowa placu zabaw w Kołaczkowie Numer ogłoszenia: 161628 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaczkowo , pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,...

Przetarg nieograniczony na dokończenie budowy drogi gminnej w Sokolnikach -ul. Rolna

Kołaczkowo: Dokończenie budowy drogi gminnej w Sokolnikach -ul. Rolna Numer ogłoszenia: 131540 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaczkowo , pl....

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Królewskie

Kołaczkowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Królewskie Numer ogłoszenia: 128260 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Dnia 14.11.2011r. do siedziby zamawiającego wpłyneły dwa zapytania do SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo. Odpowiedź na zapytanie nr 1 Odpowiedź na zapytanie nr 2 __________________________ Przetarg nieograniczony na dostawę...