Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie przetargu

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMIONOWEGO Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _________________________ PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMIONOWEGO WYSOKOŚCI 540 143 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Dnia 10.08.2011 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie przetargu nieograniczonego dotyczącego przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z nawierzchni gruntowej do nawierzchni bitumicznej w miejscowości Borzykowo następującej treści: 1. „Dotyczy § 1 pkt 2 projektu umowy oraz Części III pkt...

Ogłoszenie o przetargu -plac

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę i przebudowę dróg

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę nawierzchni i chodników dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Gorazdowo dz. nr 213, Grabowo Królewskie dz. nr 139, Bieganowo 101/16,...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zaciągnięcie kredytu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zaciągnięcie kredytu w wysokości 555.000 PLN Biuletyn Zamówień Publicznych nr: 245388-2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJK OFERTY

Dotyczy przetarg nieograniczony "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy gimnazjum w Kołaczkowie"