Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO

Kołaczkowo: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO Numer ogłoszenia: 162166 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kołaczkowo, 20.12.2012r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Przetarg na dostawę oleju do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2013

Kołaczkowo: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2013. Numer ogłoszenia: 259919 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kołaczkowo, 31.10.2012r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pierwsze kroki w przyszłoś

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo Numer ogłoszenia: 354638 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaczkowo , p

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa placu zabaw - Kołaczkowo

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w Kołaczkowie

Kołaczkowo: Budowa placu zabaw w Kołaczkowie Numer ogłoszenia: 161628 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zatrzymaj banner przewijany