Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu -plac

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę i przebudowę dróg

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę nawierzchni i chodników dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Gorazdowo dz. nr 213, Grabowo Królewskie dz. nr 139, Bieganowo 101/16,...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zaciągnięcie kredytu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zaciągnięcie kredytu w wysokości 555.000 PLN Biuletyn Zamówień Publicznych nr: 245388-2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJK OFERTY

Dotyczy przetarg nieograniczony "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy gimnazjum w Kołaczkowie"

Zatrzymaj banner przewijany