Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna Ogłoszenie nr 617746-N-2018 z dnia 2018-09-17

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonym pn. Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo.

Kołaczkowo, dnia 23 sierpnia 2018 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo” wpłynęło 5...

Przetarg nieograniczony pn. .: „Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo" Ogłoszenie nr 599700-N-2018 z dnia 2018-08-06 Dnia 08.08.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu o nr 599700-N-2018. Omyłkowo...

Zapytanie o cenę

Stowarzyszenie Mieszkańców Kołaczkowa "Reymont" zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na "Budowę miejsca czynnego wypoczynku w Kołaczkoiwe", w terminie do dnia 30.07.2018 r. zgodnie z załącznonym kosztorysem ofertowym.

Zapytanie o cenę

Urząd Gminy w Kołaczkowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zagospodarowanie - modernizacji i adaptacji zaplecza kompleksu świetlicowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieganowie gm. Kołaczkowo w terminie do dnia 20.07.2018r. zgodnie z załącznym kosztorysem ofertowym. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa...

Zapytanie o cenę

Urząd Gminy w Kołaczkowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na budowę wielopokoleniowej strefy aktywności likalnej w miejscowości Gałęzewice gm. Kołaczkowozgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. Termin składania ofert mija dnia 20.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Adaptacja pomieszczeń w Pałacu reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +.

Kołaczkowo, dnia 12 lipca 2018 r. FEZP.271.8.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego...

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn.: "Adaptacja pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior+"

Kołaczkowo, dnia 15 czerwca 2018 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Adaptacja pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Senior +” wpłynęła 1 oferta: Nr...