Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pyatnia do przretargu nieograniczonego pn.„Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku”

Dnia 23 stycznia 2018r. o godzinie 09:43 do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. : „Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku” następującej treści: „W związku z zamiarem przystąpienia...

Roczny plan zamówień na rok 2018

Wstępny plan zamówień Gminy Kołaczkowo na rok 2018 publikowany na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie przewidywany termin wszczęcia postępowania III kw 2018 orientacyjna wartość zamówienia netto 4 000 000 zł tryb postępowania...

Przetarg nieograniczony pn. .: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo”

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo”

Przetarg nieograniczony pn. "Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa oleju...

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.1579) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018” Wpłynęły 2 oferty: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana cena brutto Termin...

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

Dnia 6 grudnia 2017 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargu „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018” następującej treści: Składamy kilka pytań odnośnie procedury przetargowej „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w...

Przetarg nieograniczony na dostawe oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przeatr nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Ubepieczenie mienia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2020"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2020” do...

Informacja z otwarcia ofert przeztragu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017, poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert na „Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2020”...