Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna"

FEZP.271.8.2019, Kołaczkowo, dnia 12 czerwca 2019 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna” wpłynęło 7 ofert: Nr...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna."

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowosci Kołaczkowo, ul. Polna”.

Przetarg nieograniczony na "Budowę drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna ". Ogłoszenie nr 553219-N-2019 z dnia 28.05.2019 r.

Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna ". Ogłoszenie nr 544541-N-2019 z dnia 7.05.2019 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W...

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonegi pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie

Kołaczkowo, dnia 26 lutego 2019 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie” wpłynęły 2 oferty: Nr oferty Nazwa...