Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018"

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018” do realizacji zadania została wybrana oferta nr 2  złożona przez:


Spółka Jawna T&J

Tyrakowski Jachnik

ul. Sławoszewska 2b

63-220 Kotlin


Jednocześnie Zamawiający podaje do wiadomości, że w przetargu oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto

Ilość uzyskanych punktów

Kryterium cena

Kryterium
termin płatności

Razem

1

Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z o.o.

ul. Bitwy pod Sokołowem 6

62-300 Września

251 587,80

58,03

40

98,03

2

Spółka Jawna T&J

Tyrakowski Jachnik

ul. Sławoszewska 2b

63-220 Kotlin

 

243 368,10

60

40

100

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Dz.U. 2017 poz. 1579). Umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty niniejszego zawiadomienia.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp., w  szczególności art. 180 i 181 (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).


 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2017 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Woźniak
Ilość wyświetleń: 296
05 kwietnia 2018 08:30 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2017 12:10 Mirosława Woźniak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)