Przetargi

informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. : Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku”

                                                            

                                                                                     Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.1579) Zamawiający  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.. „Dobudowa do budynku urzędu  gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku”

Wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja

1

Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych

ul. Okólna 38
61-315 Poznań

159 285,00

60 miesięcy

2

Firma handlowa  ARTMED J. Sienkiewicz
 A. Kęsy Spółka Jawna
ul. Św. Antoniego 18/3

97-200 Tomaszów Maz.

196 391,86

60 miesięcy

Zamawiający informuje, że na rok 2018 zabezpieczy środki finansowe na w/w zadanie w kwocie brutto:160 000,00 złotych.

Termin wykonania zamówienia  do 31.08.2018 roku,  warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ i ofertach.

 

Uwaga!!!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualna listą podmiotów wchodzących w skład tej grupyWraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

 

 

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2018 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Woźniak
Ilość wyświetleń: 298
05 kwietnia 2018 08:29 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2018 11:21 Mirosława Woźniak - Dodanie załącznika [oswiadczenie_grupa_kapitalowa_winda_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2018 11:19 Mirosława Woźniak - Dodanie załącznika [grupa_kapitalowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)