Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO

do realizacji zadania została wybrana oferta nr 2:

IGLESPOL

Z. Iglewski i Wspólnicy

Spółka Jawna

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

Oferta nr 2 otrzymała największą ogólną  liczbą punktów tj. 100, tym samym spełniając znamiona najkorzystniejszej.


Punktacja poszczególnych ofert przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium deklaracji likwidacji dzikich wysypisk

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Generała Sikorskiego 38

62-300 Września

49,03

40

89,03

2

IGLESPOL

Z. Iglewski i Wspólnicy

Spółka Jawna

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

60

40

100

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017 poz. 1579) umowa może zostać zawarta po upływie terminów, przewidzianych na wzniesienie odwołania.

Zamawiający informuje również, że Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI, rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy odwołanie przysługuje wobec  czynności wymienionych w art. 180 ust 2.

 

 

 

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Woźniak
Ilość wyświetleń: 209
05 kwietnia 2018 08:29 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 14:15 Mirosława Woźniak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 14:13 Mirosława Woźniak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)