Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku”

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn.: „Dobudowa do budynku urzędu  gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku”

do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1:

Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych

ul. Okólna 38

61-315 Poznań

Oferta nr 1 otrzymała największą ogólną  liczbą punktów tj. 100, tym samym spełniając znamiona najkorzystniejszej.


Punktacja poszczególnych ofert przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium gwarancja

Łączna ilość punktów

1

Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych

ul. Okólna 38
61-315 Poznań

 

60

40

100

2

Firma handlowa  ARTMED J. Sienkiewicz
 A. Kęsy Spółka Jawna
ul. Św. Antoniego 18/3

97-200 Tomaszów Maz.

 

48,66

40

88,66

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017 poz. 1579) umowa może zostać zawarta po upływie terminów, przewidzianych na wzniesienie odwołania.

Zamawiający informuje również, że Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI, rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy odwołanie przysługuje wobec  czynności wymienionych w art. 180 ust 2.

 

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Woźniak
Ilość wyświetleń: 171
05 kwietnia 2018 08:28 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 11:41 Mirosława Woźniak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)