Budżet (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała SO-0957/45/8/Ko/2014

Uchwała SO-0957/45/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczkowo

Uchwała SO-0952/45/8/Ko/2014

Uchwała SO-0952/45/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na 2015 rok

Uchwała SO-0951/16/8/Ko/2014

Uchwała SO-0951/16/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kołaczkowo

Uchwała nr SO-0953/15/8/Ko/2014

Uchwała Nr SO-0953/15/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kołaczkowo informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Uchwała Nr SO-0954/19/8/Ko/2014

Uchwała Nr SO-0954/19/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała Nr SO- 0951/44/P/8/Ko/ 2014

Uchwała Nr SO-0951/44/P/8/Ko/2014 Skladu Orzekającego Regionalnej Jzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 luteqo 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczkowo.

Zatrzymaj banner przewijany