Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr SO-0952/31/8/Ko/2015

Uchwała Nr SO-0952/31/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na 2016 rok

Uchwała Nr SO-0951/9/D/8/Ko/2015

Uchwała Nr SO-0951/9/D/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kołaczkowo deficytu budżetu

Uchwała SO-0957/45/8/Ko/2014

Uchwała SO-0957/45/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczkowo

Uchwała SO-0952/45/8/Ko/2014

Uchwała SO-0952/45/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na 2015 rok

Uchwała SO-0951/16/8/Ko/2014

Uchwała SO-0951/16/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kołaczkowo

Uchwała nr SO-0953/15/8/Ko/2014

Uchwała Nr SO-0953/15/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kołaczkowo informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Zatrzymaj banner przewijany