Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr SO-0954/19/8/Ko/2014

Uchwała Nr SO-0954/19/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała Nr SO- 0951/44/P/8/Ko/ 2014

Uchwała Nr SO-0951/44/P/8/Ko/2014 Skladu Orzekającego Regionalnej Jzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 luteqo 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr SO- 0957/9/8/Ko/ 2013

Uchwała Nr SO- 0957/9/8/Ko/ 2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr SO- 0952/9/8/Ko/ 2013

Uchwała Nr SO- 0952/9/8/Ko/ 2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na 2014 rok.

Uchwała Nr SO- 0950/54/8/Ko/ 2013

Uchwała Nr SO- 0950/54/8/Ko/ 2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki.

Uchwała Nr SO- 0953/31/8/Ko/ 2013

Uchwała Nr SO- 0953/31/8/Ko/ 2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 września 2013 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr SO- 0951/34/D/8/Ko/ 2013

Uchwała Nr SO- 0951/34/D/8/Ko/ 2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Kminy Kołaczkowo prze

Uchwała Nr SO- 0954/23/8/Ko/ 2013

Uchwała Nr SO- 0954/23/8/Ko/ 2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 29 marca 2013 r. sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr SO-0951/5/P/8/Ko/2013

Uchwała Nr SO-0951/5/P/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr SO-0952/23/8/Ko/2012

Uchwała Nr SO-0952/23/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na 2013 rok.

Zatrzymaj banner przewijany