Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr SO-0957/23/8/Ko/2012

Uchwała Nr SO-0957/23/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia pinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr SO- 0953/53/8/Ko/ 12

Uchwała Nr SO- 0953/53/8/Ko/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2012 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku Gminy Kołaczkowo.

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/134 - Funkcjonowanie funduszy sołeckich

Uchwała Nr SO- 0954/48/8/Ko/ 2012

Uchwała Nr SO- 0954/48/8/Ko/ 2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kołaczkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała Nr SO-0951/34/D/8/Ko/2012

Uchwała Nr SO-0951/34/D/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr SO-0951/44/P/8/Ko/2012

Uchwała Nr SO-0951/44/P/8/Ko/2012 Skladu Orzekającego Regionalnej Jzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 luteqo 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr SO-0957/39/8/Ko/2011

Uchwała Nr SO-0957/39/8/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011 roku. w sprawie: wyrażenia pinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr SO-0952/39/8/Ko/2011

Uchwała Nr SO-0952/39/8/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011 roku. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na 2012 rok.

Zatrzymaj banner przewijany