Zarządzenia

Zarządzenie Nr 43/2012

Zarządzenie nr  43/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
Z dnia 26.03.2012 r.

 


W sprawie :     ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
                      promocji zdrowego stylu życia,organizacji imprez sportowych i integracyjnych
                      organizacji obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Kołaczkowo
                      oraz organizacji imprezy dla osób niepełnosprawnych.  


 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

 

publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Dziennik Ustaw rok 2010 nr 234 poz. 1536

 

z późn. zm .zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Postanawia się ogłosić konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz organizacji imprez sportowych i integracyjnych :
- organizacja otwartych zawodów sportowych dla dzieci i /lub młodzieży z
terenu Gminy Kołaczkowo
- organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Kołaczkowo .

 

- organizacja imprezy dla osób niepełnosprawnych

 

Cel, zasady składania ofert i kryteria stosowane przy ich rozpatrywaniu określają ogłoszenia o konkursach na realizację zadań, stanowiące załącznik nr 1 , 2, 3 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy Kołaczkowo. Ponadto podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie komunikatu w gazecie lokalnej.

 

§ 3

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2012 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 678
24 maja 2012 08:13 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu.
25 kwietnia 2012 12:28 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu.
25 kwietnia 2012 12:18 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu.