Praca

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZKOWIE

W wyniku konkursu na stanowisko DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZKOWIE został wybrany Pan Mariusz Gomulski zam. Września

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 1. Gomulski Mariusz - Września 2. Jędraszak Natalia - Cieśle Wielkie 3. Jędraszak Piotr - Września

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Jolanta Frątczak UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE ds. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I DRÓG GMINNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Marta Szlachta UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie –ds. Gospodarki przestrzennej i dróg gminnych. ...

Zatrzymaj banner przewijany