Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - wrzesień 2020 r.

Szanowni Państwo! Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że w miesiącu wrześniu 2020 r. zostanie zorganizowana mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Więcej informacji na plakacie.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.: - pojemniki, worki do segregacji - nieruchomości zamieszkałe, - pojemniki 1100 l, gniazda - nieruchomości zamieszkałe, - nieruchomości niezamieszałe objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, Harmonogram...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

W załączniku dostępna jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązująca od maja 2020 r.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - kwiecień 2020 r.

Szanowni Państwo! Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że w miesiącu kwietniu 2020 r. zostanie zorganizowana mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Wicej informacji na plakacie.

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Treść informacji w załączniku.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2020 r., ulotka oraz pozostałe informacje

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów na I półrocze 2020 r.: - pojemniki i worki do segregacji - nieruchomości zamieszkałe, - pojemniki 1100 l oraz gniazda- nieruchomości zamieszkałe, - pojemniki i worki do segregacji - nieruchomości niezamieszałe Harmonogram w wersji papierowej zostanie dostarczony...

Wykaz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów...

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 3 ust. 2 Gminy zapewniają czystości i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 9) udostępniają na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje...

Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - wrzesień2019 r.

Szanowni Państwo! Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że w miesiącu wrześniu 2019 r. zostanie zorganizowana mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Firma Iglespol z Wrześni w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierać będzie od Państwa m. in.: meble (tapczany, narożniki, wersalki, ł&oacut...

Zatrzymaj banner przewijany