Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo. b) Miejsca zagospodarowania odpadów. c) Osiągniete poziomy odzysku. d) Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. e) Zbierający...

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kołaczkowo!

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kołaczkowo!

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo b) Miejsca zagospodarowania odpadów w 2013 roku c) Poziomy odzysku osiągnięte w 2013 d) Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych e)...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014r.

Mobilny Punt Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mobilny Punt Zbiórki Odpadów Komunalnych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - terminy wpłat

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - terminy wpłat

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, sklepy itp.)

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, sklepy itp.)

Nie pal śmieci

Drodzy mieszkańcy Gminy Kołaczkowo w sezonie jesienno - zimowym nasilają się uciążliwości związane ze spalaniem odpadów w paleniskach domowych. Osoby palące śmieci nie zdają sobie niestety sprawy z tego jak tragiczne dla zdrowia są skutki takiego działania. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach...