Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, sklepy itp.)

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, sklepy itp.)

Nie pal śmieci

Drodzy mieszkańcy Gminy Kołaczkowo w sezonie jesienno - zimowym nasilają się uciążliwości związane ze spalaniem odpadów w paleniskach domowych. Osoby palące śmieci nie zdają sobie niestety sprawy z tego jak tragiczne dla zdrowia są skutki takiego działania.

Zużyte baterie i akumulatorki - wykaz punktów z lokalizacją pojemników

Zużyte baterie i akumulatorki - wykaz punktów z lokalizacją pojemników

Przeterminowane leki - wykaz punktów aptecznych z lokalizacją pojemników

Przeterminowane leki - wykaz punktów aptecznych z lokalizacją pojemników

Elektrośmieci

Elektrośmieci

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo b) Miejsca zagospodarowania odpadów w 2012 roku c) Poziomy odzysku osiągnięte w 2012

Zatrzymaj banner przewijany