Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Elektrośmieci

Elektrośmieci

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo b) Miejsca zagospodarowania odpadów w 2012 roku c) Poziomy odzysku osiągnięte w 2012

Zatrzymaj banner przewijany