Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - wrzesień2019 r.

Szanowni Państwo! Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że w miesiącu wrześniu 2019 r. zostanie zorganizowana mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Firma Iglespol z Wrześni w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierać będzie od Państwa m. in.: meble (tapczany, narożniki, wersalki, ł&oacut...

PSZOK – wykaz odpadów komunalnych

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z informacją dot. odpadów komunalnych, których nie wolno wrzucać do pojemników i worków, a należy przywieźć do PSZOK. Uwaga: W przypadku odpadów zielonych do PSZOK można przywieźć trawę, liście, drobne gałązki do 50 cm itp., które nie mieszczą s

Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - kwiecień 2019 r.

Szanowni Państwo! Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że w miesiącu kwietniu 2019 r. zostanie zorganizowana mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Firma Iglespol z Wrześni w ramach opłaty za gospodarowanie odpada

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2019 r., ulotka dotycząca segregacji odpadów i pozostałe informacje

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z: - harmonogramem odbioru odpadów na 2019 r. - pojemniki i worki do segregacji - nieruchomości zamieszkałe, - harmonogramem odbioru odpadów na 2019 r. pojemniki 1100 l oraz gniazda- nieruchomości zamieszkałe, - pozostałymi informacjami dotyczacymi m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne systemem odbioru odpadów od 1 lipca 2018 r. objęto wyodrębnione nieruchomości, w których wyłącznie...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

W załączniku dostępna jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązująca od 24 maja 2018 r.