Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne systemem odbioru odpadów od 1 lipca 2018 r. objęto wyodrębnione nieruchomości, w których wyłącznie prowadzone są:

- placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- przedszkola
- szkoły
bez względu na organ prowadzący oraz obiekty użyteczności publicznej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczkowo.

W związku z powyższym w załączeniu dostęna jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem odbioru odpadów.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2018 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 89
28 czerwca 2018 13:23 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 13:55 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 13:54 Robert Nowak - Dodanie załącznika [deklaracja_niezamieszkale_druk_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)