Porządki obrad (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XII Sesja - 29.12.2015r.

O G Ł O S Z E N I E XII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.12.2015r. o godz. 13 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych...

XI Sesja - 20.11.2015r.

O G Ł O S Z E N I E XI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20.11.2015r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach...

X sesja - 04.11.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E X Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 4.11.2015r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych...

IX sesja - 30.09.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E IX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się 30 września 2015r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wręczenie nagrody im. Wł. St. Reymonta. 5. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Trzeźwy Umysł”. 6....

VII sesja - 30.06.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E VII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się 30 czerwca 2015r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wręczenie listów gratulacyjnych z okazji 25-lecia Samorządu Gminy. 5. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej...

VI sesja - 26.05.2015 r.

W dniu 26.05.2015r. o godz. 15 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie...

V sesja - 24.03.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E Dnia 24.03.2015r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kołaczkowo. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych...

IV sesja - 24.02.2015 r.

OGŁOSZENIE Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie grninnym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594/ została zwołana IV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo na dzień 24.02.2015r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad 1.Otwarcie . 2.Stwierdzenie kworum. . 3.Przedstawienie porządku...