Porządki obrad

XI Sesja - 20.11.2015r.

O G  Ł O S Z E N I E                XI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się  w dniu  20.11.2015r. o godz. 15  w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.


Porządek obrad:
 1.  Otwarcie
 2.  Stwierdzenie kworum.
 3.  Przedstawienie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i   
      realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na
      interpelacje.  
 8.  Interpelacje i zapytania radnych
 9. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na   
     obszarze Gminy Kołaczkowo w 2016r.
10. Zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół prowadzonych przez   
      Gminę Kołaczkowo.
11. Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
      jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu  
      terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania
      udzielonej dotacji.
12. Wolne głosy i wnioski.

13. Odpowiedzi na zapytania.
14. Zamknięcie sesji.
                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                               Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2015 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1272
05 kwietnia 2018 09:02 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2015 14:06 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2015 14:05 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany