Porządki obrad

XIII Sesja - 8.02.2016r.

O G Ł O S Z E N I E XIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się  w dniu  8.02.2016r. o godz. 15  w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.


 

Porządek obrad:
1.  Otwarcie
2.  Stwierdzenie kworum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.  
8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9.  Informacja o planowanych zamierzeniach w zakresie poprawy stanu dróg powiatowych na terenie tutejszej Gminy .
10. Przystąpienie do programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych.
11. Podjęcie współpracy z Miastem Gniezno na realizację obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2023.
13. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy  br.
14. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ.
15. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015r oraz udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Komisji.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Odpowiedzi na zapytania.
19. Zamknięcie sesji.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2016 07:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1170
05 kwietnia 2018 09:03 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2016 07:25 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2016 07:25 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany