Porządki obrad

XIV Sesja - 21.03.2016r.

O G Ł O S Z E N I E

XIV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się  w dniu  21.03.2016r. o godz. 15  w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.


 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.  
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015r.
10. Wyznaczenie GOPS do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
11. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miłosław.
13. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
14. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Zamknięcie sesji.

                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                       Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2016 07:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1348
05 kwietnia 2018 09:03 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2016 07:09 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany