Porządki obrad

XV Sesja - 17.05.2016r.

O G Ł O S Z E N I E

XV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się  w dniu  17.05.2016r. o godz. 15
w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
 1.  Otwarcie
 2.  Stwierdzenie kworum.
 3.  Przedstawienie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie                               
      międzysesyjnym.
 6.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i   
      realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na
      interpelacje.  
 8.  Interpelacje i zapytania radnych.
 9.  Informacja z działalności GOPS oraz ocena zasobów pomocy społecznej  w 2015r.
10. Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kołaczkowo.
11. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy.
12. Wolne głosy i wnioski.
      13. Odpowiedzi na zapytania.
      14. Zamknięcie sesji.

                                                                                        
                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                                              Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2016 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1048
05 kwietnia 2018 09:03 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2016 13:18 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany